نتایج فراخوان دیوارنگاره های شهری و طراحی دیوارنگاره های آموزشی سازمان سیمامنظر و فضای سبز شهرداری یزد اعلام شد

اعلام نتایج

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهر شهری شهرداری یزد نتایج فراخوان های دیوارنگاره های شهری و طراحی دیوارنگاره های آموزشی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد مشخص گردید.

ضمن سپاس از تمامی هنرمندان شرکت کننده درفراخوان های مذکور، پس از برگزاری 2مرحله جلسه کارشناسی و بحث و بررسی توسط هیئت داوران ، نتایج فراخوان دیوارنگاره های شهری وآموزشی اعلام می گردد.

در بخش دیوارنگاره های شهری 176 اثر و در بخش دیوارنگاره های آموزشی 39 اثر از طرف هنرمندان به سازمان ارسال و اسامی پذیرفته شدگان به شرح ذیل میباشد:

در بخش دیوارنگاره های شهری: مسعود برزگری ، مهلا زحمتکش ، سمانه مرادمند ، علی روهنده ، سارا بین ابادی ، نسیم درخشنده، نرجس امینی زاده، مهسا عباسی، فاطمه تفکری، رضا قرقچیان، محبوبه آقاباقری

در بخش دیوارنگاره های آموزشی: زهرا فربد، حمید سالاری، الهه کاوه، نرجس امینی زاده، الهه کرامت، خاتون حریری امتیاز کافی را کسب نمودند. لازم به ذکر است طرح های فوق پس از توافقات فی مابین و عقد قرارداد بر روی جداره های شهر اجرا خواهد شد.