مناقصات

2023 08 17

مناقصه عمومي تک مرحله ای خرید چمن مصنوعی

مناقصه عمومی

10
2023 08 17

مناقصه عمومي تک مرحله ای خرید کود های شیمیایی و تقویتی

مناقصه عمومی

10
2023 08 17

مناقصه عمومي تک مرحله ای خرید سموم دفع آفات و بیماری های گیاهی

مناقصه عمومی

8
2023 08 09

اقصه عمومي تک مرحله ای خدمات پاکسازی دیوارهای سطح شهر به صورت سند پلاست

مناقصه عمومی

13
2023 08 17

مناقصه عمومي تک مرحله ای خدمات کرایه خاوربه صورت سرویسی

مناقصه عمومي

17
2023 08 17

مناقصه عمومي تک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه عمومی

5
2023 08 17

مناقصه عمومي تک مرحله ای خرید ریسه پارچه ای

مناقصه عمومی

7
2023 08 06

مناقصه عمومي تک مرحله ای خدمات اجرای حفاری و لوله گذاری عرضی معابر شهری

مناقصه عمومي تک مرحله ای

0
2023 08 06

مناقصه عمومي تک مرحله ای خدمات رنگ آمیزی مبلمان پارکهای محله ای سطح شهر

مناقصه عمومي تک مرحله ای

1
2020 10 24

آگهي مناقصه عمومي ساخت و نصب سه عدد بیلبورد 108 متری با تصاویر شهدای شاخص استان یزد

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به میزان 450.000.000 ریال می باشد که می تواند به صورت واریز به حساب...

158
2018 04 07

آگهی مناقصه عمومی حفظ و نگهداری از فضای سبز مناطق پنج گانه شهر یزد (بصورت حجمی)

  «آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای» موضوع مناقصه: حفظ و نگهداری از فضای سبز مناطق پنج گانه شهر یزد (بصورت حجمی) ...

98
2018 01 20

احداث فضای سبز خیابان شهرک صنعتی یزد

«آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای» موضوع مناقصه: احداث فضای سبز خیابان شهرک صنعتی یزد 1)     مبلغ و نوع...

212
2016 12 14

مناقصه نگهداری از فضای سبز جنب کنار گذر

آگهی اسناد

182
2016 12 14

مناقصه واگذاری حجمی فضای سبز آزادشهر

آگهی اسناد مناقصه 

98
2010 02 01

آگهی مناقصه عمومی ( مرحله اول )

آگهی مناقصه عمومی ( مرحله اول )       سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد درنظر دارد  نسبت...

104
2010 02 01

دعوتنامه شرکت درمناقصه عمومي(انتظامات)

دعوتنامه شرکت درمناقصه عمومي  سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر داردنسبت به تامين نيروي انساني مورد نياز در سال...

113
2010 01 28

اصلاحیه مناقصه انتظامات

احتراما پیرو دعوتنامه شرکت در مناقصه تامین انتظامات – امنیت ونگهبانی پارکهای سطح شهر به شرح ذیل نسبت به اصلاح آن اقدام...

134
2010 01 14

آکهی مناقصه

آگهی مناقصه  عمومی    سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی حفظ و نگهداری...

101